Yrityksestä

Kynäexpertit

YRITYKSESTÄ

Kynäexpert Oy:n  toimialana on mainos- ja liikelahjojen maahantuonti ja myynti.

Yhtiön markkina-alue on koko Suomi, jossa yritys tarjoaa palvelujaan ottamalla yhteyttä potentiaaleihin asiakkaihin.

Kynäexpert Oy on vakavarainen yritys, jonka omavaraisuusaste on yli 90 %.

Lähellä asiakasta

MISSIO

Asiantuntemuksen ja alan kokemuksen kautta palvella ja täyttää asiakkaidensa mainos- ja liikelahjatarpeita.

Erinomaisen palvelun kautta nousta Suomen parhaimpien ja luotettavampien yritysten joukkoon.

Päätavoitteena on, että jokaisella paikkakunnalla toimisi oma kynäexpertti, palvellen paikallisia asiakkaita.

Alkaen 1987

HISTORIA

Kynäexpert-Eva Ky on perustettu vuonna 1987.

Nykyisen toiminimen ja yhtiömuodon Kynäexpert Oy on rekisteröinyt vuonna 1994. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yrityksen toimisto ja näyttelytilat sijaitesvat Pitäjänmäen talousaluella.

MARKKINOILLA JO VUODESTA 1987

MUUTAMA FAKTA YRITYKSESTÄMME
0
VUOTTA
0
ASIAKASTA
0
TILAUSTA
0
REKISTERÖITYÄ DESIGNIÄ

TUOTTEET & LUETTELOT

PALVELUT & OSAAMINEN

Graafinen suunnittelija tekee painatusaineiston lähettämästänne sopivasta materiaalista. Kokenut designer auttaa painatuksen suunnittelussa tuotteeseen.  Kivasti suunniteltu ja tyylikkäästi toteutettu design personoi tuotteenne.

Mutta, ennen kuin originaali on painovalmis, saatte sähköpostilla oikovedoksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, jotta kaikilla on sama käsitys mitä tehdään ja minne.  Tämän tärkeän suunnitteluhomman jälkeen ei kun koneet hyrräämään ja tilaus tuotantoon!

Meillä on omat koneet metallituotteiden lasermerkkausten tekoa varten. Muovikynien sekä muiden painettavien mainostarvikkeiden painatukset tehdään poikkeuksetta kynätehtaiden ja tukkurien omissa painotaloissa, jolloin tavaroiden veivaaminen edestakaisin pidetään minimissä.

Tämä säästää kuluja sekä tekee toiminnasta nopeampaa ja selkeämpää.  Ja on ympäristölle ystävällisin toimintamalli.

Tyylikäs lahjapakkaus antaa tuotteelle sen ansaitseman loppusilauksen ja nostaa lahjan arvoa.  Meillä on runsaasti vaihtoehtoja esimerkiksi kynien lahjapakkauksista – makuja, tuotteita ja tilanteita kun on erilaisia.

Palvelemme teitä asiantuntevasti myös pakkausasioissa.

+ Design

Graafinen suunnittelija tekee painatusaineiston lähettämästänne sopivasta materiaalista. Kokenut designer auttaa painatuksen suunnittelussa tuotteeseen.  Kivasti suunniteltu ja tyylikkäästi toteutettu design personoi tuotteenne.

Mutta, ennen kuin originaali on painovalmis, saatte sähköpostilla oikovedoksen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi, jotta kaikilla on sama käsitys mitä tehdään ja minne.  Tämän tärkeän suunnitteluhomman jälkeen ei kun koneet hyrräämään ja tilaus tuotantoon!

+ Painatus

Meillä on omat koneet metallituotteiden lasermerkkausten tekoa varten. Muovikynien sekä muiden painettavien mainostarvikkeiden painatukset tehdään poikkeuksetta kynätehtaiden ja tukkurien omissa painotaloissa, jolloin tavaroiden veivaaminen edestakaisin pidetään minimissä.

Tämä säästää kuluja sekä tekee toiminnasta nopeampaa ja selkeämpää.  Ja on ympäristölle ystävällisin toimintamalli.

+ Pakkaus

Tyylikäs lahjapakkaus antaa tuotteelle sen ansaitseman loppusilauksen ja nostaa lahjan arvoa.  Meillä on runsaasti vaihtoehtoja esimerkiksi kynien lahjapakkauksista – makuja, tuotteita ja tilanteita kun on erilaisia.

Palvelemme teitä asiantuntevasti myös pakkausasioissa.

TOIMITUSEHDOT

Kynäexpert Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot

Myyjällä tai suorittajalla tarkoitetaan näissä ehdoissa Kynäexpert Oy:tä. Asiakkaalla tarkoitetaan tilaajaosapuolta.

arjouksen tulee olla ensisijaisesti kirjallinen. Tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen tekopäivästä alkaen. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido suorittajaa, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Tilauksen hyväksymisestä antaa suorittaja pyydettäessä vahvistuksen. Mikäli suorittajalta tilataan luonnoksia tai näytteitä, joita ei voi pitää tavanomaisen tarjouskäytännön mukaisina, on ne kohtuullisesti korvattava, vaikka asiakas ei tarjousta hyväksyisikään. Tarjoukseen ja tarjouspyyntöön liittyvät ehdotukset, piirustukset, luonnokset tai muut esivalmistelut ovat lähettäjän omaisuutta eikä osapuolilla ole oikeutta käyttää niitä muutoin hyväkseen eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Toimitusaika sovitaan kauppakohtaisesti. Toimituspäivämäärä ei ole sitova eikä se voi olla aiheena korvausvaatimuksiin.

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, ellei erikseen ole toisin sovittu. Suorittajalla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat:
a. asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta,
b. asiakkaan vastoin käsikirjoitusta tekemistä korjauksista ja muutoksista,
c. asiakkaan aiheuttamista viivästyksistä,
d. asiakkaan vaatimista tavanomaisesta käytännöstä poikkeavista ylimääräisistä vedoksista, ladonta-, paino tai värinäytteistä tai
e. ylityöstä, joka tehdään asiakkaan pyynnöstä.
Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas, ellei toisin ole sovittu.

Ellei maksuajasta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy suorittajan yleisesti käyttämän maksuehdon mukaisesti laskun tai postileiman päiväyksestä tai sovitulla tavalla työn edistymisen mukaan. Tilauksen sisältäessä useita tuotteita, myyjä voi laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on valmistunut ja toimitettu asiakkaalle. Ellei maksua määräaikana suoriteta, myyjällä on oikeus periä kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on oikeus viivästyskoron lisäksi periä kohtuulliset perintäkulut. Asiakkaan laiminlyödessä em. kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa myyjä voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai sen valmistuksessa käytettyä asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Mikäli asiakas luovuttaa suorittajan käyttöön vieraalle kuuluvaa omaisuutta, on siitä ilmoitettava samalla suorittajalle.

Tavara toimitetaan vapaasti myyjän varastossa Helsingissä. Toimituskulut veloitetaan erikseen. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta, kun kauppahinta on tullut kokonaisuudessaan suoritetuksi.

Suorittajan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu sen korvaamiseen sopimuksen mukaisella suorituksella tai hylätystä tavaraerästä mahdollisesti maksetun hinnan palauttamiseen. Suorittaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta epäsuorasta vahingosta , kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinotoiminnan häiriintymisestä eikä kolmannelle koituvasta vahingosta.

Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee huomauttaa
a. viivästymisestä 7 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai siitä tiedon
b. tavaran olennaisesta virheestä 7 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on osapuolien yhteisesti tarkastettava.

Lakko, tyäsulku, tulipalo tai muu suorittajasta tai alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet ja vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät suorittajasta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen. Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on suorittaja oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole tämän johdosta oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Myyjän lähettäessä tavaranäytteen tai oikovedoksen on ostajan 5 päivän kuluessa ilmoitettava hyväksymisestä mahdollisine muutoksineen. Ellei ostaja ole palauttanut tavaranäytteitä tai oikovedosta 5 päivän kuluessa, katsotaan ostajan hyväksyneen tavaran toimituksen myyjän lähettämän oikovedoksen tai tavaranäytteen mukaisena.

Myyjän toimittaessa tavaran myyjä saa poiketa tilatusta tavaramäärästä, kuitenkin enintään +/- 10 %.

Suorittajan työtä varten valmistamat tai hankkimat vaihetyövälineet, filmit, atk-ohjelmat ja -rekisterit ym. tarpeet jäävät suorittajan omaisuudeksi. Asiakkaan työtä varten suorittajalle luovuttamat välineet, tarvikkeet ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, jotka suorittaja luovuttaa takaisin asiakkaalle, jollei kohdasta 4. muuta johdu. Vastuu tavaraan kohdistuvasta vahingosta siirtyy tavaran luovutushetkestä asiakkaalle. Luovutushetkeksi katsotaan se hetki, jolloin asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tai hänen olisi pitänyt vastaanottaa tavara.

Mahdolliset sopimukset, jotka ovat ristiriidassa näiden myynti- ja toimitusehtojen kanssa, eivät sido myyjää. Muutoin tilaussopimusta voidaan muuttaa vain osapuolten keskinäisellä asianmukaisesti allekirjoitetulla keskinäisellä sopimuksella. Tilaajan purkaessa tilaussopimuksen veloitetaan tilaajalta vähintään 70 % tilauksen koko arvosta.

Miten voimme auttaa?

Jos mielessäsi on joku erikoinen tuote ja/tai projektti, kuvaile se mhdollisimman tarkasti alla olevassa kaavakkeessa. Palaamme sinulle pian ehdotuksellamme.

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Osoite rivi 1

Osoite rivi 2

Paikkakunta

Tarvittavat palvelut/tuotteet

Projektin budjetti

Aikataulu

Proektin kuvaus

Liitettävät tiedostot

image
http://www.kynaexpert.fi/wp-content/themes/blake/
http://www.kynaexpert.fi//
#9e4d9e
style1
scrollauto
Loading posts...
/home/phu24764/30.phu24764.z8.ru/docs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
http://www.kynaexpert.fi/wp-content/themes/blake
on
yes
yes
off
Enter your email here
on
off